Kontrakt z NFZ

Pacjenci, którzy leczą się w naszej placówce mogą zdecydować się na formę leczenia nazwaną opieką środowiskową (hospitalizacją domową). Oznacza to, że lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka regularnie odwiedzają pacjenta w domu, aby nie musiał on leczyć się w szpitalu psychiatrycznym.

W ramach hospitalizacji domowej pacjent ma zapewnione:

  • regularne wizyty psychiatry i leczenie przez jednego lekarza
  • psychiatryczną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, w której zakres wchodzi kontrolowanie zażywania leków, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwo
  • pomoc i poradnictwo psychologiczne (pomoc, poradnictwo i terapię psychologiczną)
Do Zespołu Lecznictwa Środowiskowego Domowego kwalifikuje lekarz – specjalista psychiatra.