Poradnia Zdrowia  Psychicznego-Kontrakt z NFZ

Nasza oferta skierowana jest do osób które ukończyły 18 r.ż i skarżą się na wszelkiego rodzaju:

 • zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • doświadczających problemów natury emocjonalnej i psychicznej
 • cierpiących z powodu nadmiernego obciążenia stresem
 • osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne)
 • mających trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • nie radzących sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią
 • zbyt często sięgających po używki lub szkodliwe zachowania
 • u których rozpoznano choroby psychiczne Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

Zespół Leczenia Środowiskowego-kontrakt z NFZ

Pacjenci, którzy leczą się w naszej placówce mogą zdecydować się na formę leczenia nazwaną opieką środowiskową (hospitalizacją domową). Oznacza to, że lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka regularnie odwiedzają pacjenta w domu, nawet kilka razy w tygodniu, aby nie musiał on leczyć się w szpitalu psychiatrycznym.
W ramach hospitalizacji domowej pacjent ma zapewnione:
-regularne wizyty psychiatry i leczenie przez jednego lekarza
-psychiatryczną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, w której zakres wchodzi kontrolowanie zażywania leków, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwo
-pomoc i poradnictwo psychologiczne (pomoc, poradnictwo i terapię psychologiczną)
Do Zespołu Lecznictwa Środowiskowego Domowego kwalifikuje lekarz – specjalista psychiatra.

Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny-kontrakt z NFZ

Dostępny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
Do Oddziału może być przyjęty wyłącznie chory ubezpieczony i posiadający skierowanie od lekarza psychiatry.
Zajęcia są prowadzone przez zespół składający się z psychologa – psychoterapeuty, specjalisty psychiatry, pielęgniarkę i terapeutę zajęciowego. Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych mających na celu odtworzenie i podtrzymanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania problemów, pełnienia ról społecznych. Celem Oddziału jest rehabilitacja chorych psychicznie oraz aktywizacja w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Dysponujemy następującymi formami pomocy:

 • psychoterapia grupowa i indywidualna,
 • psychoedukacja dla chorych i ich rodzin,
 • terapia zajęciowa,
 • muzykoterapia,
 • relaksacja,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • zajęcia aktywizujące i rekreacyjne,
 • leczenie farmakologiczne,

W piątki odbywają się zajęcia rekreacyjne, w trakcie których pacjenci chodzą do kina, na kręgle, na spacery i wystawy w muzeach.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia-brak kontraktu

Poradnia Psychologiczna-brak kontraktu