Poradnia Zdrowia  Psychicznego-Kontrakt z NFZ

Nasza oferta skierowana jest do osób które ukończyły 18 r.ż i skarżą się na wszelkiego rodzaju:

 • zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju
 • zaburzeniami nerwicowymi
 • doświadczających problemów natury emocjonalnej i psychicznej
 • cierpiących z powodu nadmiernego obciążenia stresem
 • osób które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne)
 • mających trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • nie radzących sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią
 • zbyt często sięgających po używki lub szkodliwe zachowania
 • u których rozpoznano choroby psychiczne Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi.

Zespół Leczenia Środowiskowego-kontrakt z NFZ

Pacjenci, którzy leczą się w naszej placówce mogą zdecydować się na formę leczenia nazwaną opieką środowiskową (hospitalizacją domową). Oznacza to, że lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka regularnie odwiedzają pacjenta w domu, nawet kilka razy w tygodniu, aby nie musiał on leczyć się w szpitalu psychiatrycznym.
W ramach hospitalizacji domowej pacjent ma zapewnione:
-regularne wizyty psychiatry i leczenie przez jednego lekarza
-psychiatryczną opiekę pielęgniarską w domu pacjenta, w której zakres wchodzi kontrolowanie zażywania leków, psychoedukacja, trening umiejętności społecznych oraz poradnictwo
-pomoc i poradnictwo psychologiczne (pomoc, poradnictwo i terapię psychologiczną)
Do Zespołu Lecznictwa Środowiskowego Domowego kwalifikuje lekarz – specjalista psychiatra.

Oddział Dzienny Ogólnopsychiatryczny-kontrakt z NFZ

Dostępny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.
Do Oddziału może być przyjęty wyłącznie chory ubezpieczony i posiadający skierowanie od lekarza psychiatry.
Zajęcia są prowadzone przez zespół składający się z psychologa – psychoterapeuty, specjalisty psychiatry, pielęgniarkę i terapeutę zajęciowego. Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych mających na celu odtworzenie i podtrzymanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania problemów, pełnienia ról społecznych. Celem Oddziału jest rehabilitacja chorych psychicznie oraz aktywizacja w zakresie funkcjonowania psychospołecznego. Dysponujemy następującymi formami pomocy:

 • psychoterapia grupowa i indywidualna,
 • psychoedukacja dla chorych i ich rodzin,
 • terapia zajęciowa,
 • muzykoterapia,
 • relaksacja,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • zajęcia aktywizujące i rekreacyjne,
 • leczenie farmakologiczne,

W piątki odbywają się zajęcia rekreacyjne, w trakcie których pacjenci chodzą do kina, na kręgle, na spacery i wystawy w muzeach.

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia-brak kontraktu

Poradnia Psychologiczna-brak kontraktu

Psychiatryczny program profilaktyczny dla osób zamieszkałych w Gdyni
ESCULAP – realizuje program profilaktyczno-diagnostyczny finansowany przez Urząd Miasta, który ma na celu wyłonienie osób-mieszkańców Gdyni, których zachowanie budzi podejrzenie choroby psychicznej.
Osoby do programu mogą być zgłaszane przez rodzinę, pracownika socjalnego, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 58 7171787 lub 601267562
Włączenie do programu wymaga zgody osoby zgłoszonej-udział w programie jest bezpłatny