Kontrakt z NFZ

Nasza oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 18 r.ż i skarżą się na wszelkiego rodzaju:

  • zaburzenia psychiczne m.in. dolegliwości związane z zaburzeniami nastroju
  • zaburzenia nerwicowe
  • doświadczają problemów natury emocjonalnej
  • cierpią z powodu nadmiernego obciążenia stresem
  • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne)
  • mając trudności w funkcjonowaniu społecznym
  • nie radzą sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią
  • sięgających po używki lub szkodliwe zachowania, u których rozpoznano choroby psychiczne

Poradnia obejmuje leczeniem również osoby z zaburzeniami psychotycznymi (np. schizofrenia).