Imię i Nazwisko Stanowisko Uwagi
Prezes Zarządu
dr n. med. Ewa Kowalczuk-Zieleniec
specjalista w dziedzinie psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej tel. 602-730-766
Wiceprezes Zarządu
mgr Wiesława Szychta
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta środowiskowy tel. 601-267-562
mail: wieslawa.szychta@gmail.com
lek. med. Beata Januszewska psychiatra z I st specjalizacji
lek. med. Marta Boińska specjalista w dziedzinie psychiatrii
lek. med. Edyta Rudnik specjalista dziedzinie psychiatrii
dr med. Anna Kowalska psychiatra w trakcie specjalizacji
mgr Ilona Bidzan-Bluma psycholog kliniczny
mgr Jolanta Czernek certyfikowany psychoterapeuta, superwizor
mgr Maja Kanarek psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Piotr Kucharzak psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Magdalena Lendasz psycholog, psychoterapeuta
mgr Magdalena Mojżuk psycholog
mgr Mateusz Witkiewicz psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Barbara Walczak  psycholog kliniczny
mgr Karolina Jakitowicz psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej
mgr Joanna Jórasz psycholog, psychoterapeuta
mgr Kamila Kaźmierczak  psycholog, psychoterapeuta
mgr Sylwia Perzewska-Pac certyfikowany psychoterapeuta
mgr Sebastian Ogiejko psycholog, psychoterapeuta
Monika Niewęgłowska terapeuta zajęciowy
Irena Glabas  rejestratorka
Weronika Damaszke rejestratorka
Karolina Ostaszewska  rejestratorka