brak kontraktu z NFZ

 

Psychiatryczny program profilaktyczny dla osób zamieszkałych w Gdyni.

„ESCULAP” – realizuje program profilaktyczno-diagnostyczny finansowany przez Urząd Miasta, który ma na celu wyłonienie osób-mieszkańców Gdyni, których zachowanie budzi podejrzenie choroby psychicznej.
Osoby do programu mogą być zgłaszane przez rodzinę, pracownika socjalnego, osobiście bądź telefonicznie pod numerem 58 7171787 lub 601267562.

Włączenie do programu wymaga zgody osoby zgłoszonej-udział w programie jest bezpłatny.