Cennik dla pacjentów korzystających z usług prywatnych.

Oferta terapeutyczna CENA
Porada psychiatryczna diagnostyczna 120-150 zł
Porada psychiatryczna  – kolejna 80 zł
Krótka porada psychiatryczna z wypisaniem recepty 30 zł
Porada psychologiczna (60min.) 100 zł
Psychoterapia indywidualna (50min.) 100 zł
Wizyta domowa 200 zł
Diagnostyka psychologiczna CENA
Test osobowości, MMPI 250 zł
Badania neuropsychologiczne 250 zł
Badanie poziomu inteligencji 250 zł
Test projekcyjny 300 zł