Cennik dla pacjentów korzystających z usług prywatnych.

Oferta terapeutyczna CENA
Porada psychiatryczna diagnostyczna 180-200 zł
Porada psychiatryczna  – kolejna 150 zł
Krótka porada psychiatryczna z wypisaniem recepty 50 zł
Porada psychologiczna (60min.) 150 zł
Psychoterapia indywidualna (50min.) 150 zł
Wizyta domowa 250 zł
Diagnostyka psychologiczna CENA
Test osobowości, MMPI 400 zł
Badania neuropsychologiczne 400 zł
Badanie poziomu inteligencji 400 zł