Esculap Gdynia

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Cennik

Cennik dla pacjentów korzystających z usług prywatnych

Oferta terapeutyczna CENA
Porada psychiatryczna diagnostyczna 250 zł
Porada psychiatryczna  – kolejna 150 zł
Krótka porada psychiatryczna z wypisaniem recepty 80 zł
Porada psychologiczna (60min.) 150 zł
Psychoterapia indywidualna (50min.) 180 zł
Wizyta domowa 300 zł
Diagnostyka psychologiczna CENA
Test osobowości, MMPI 400 zł
Badania neuropsychologiczne 400 zł
Badanie poziomu inteligencji 400 zł