Kontrakt z NFZ

Dostępny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00.

Do Oddziału może być przyjęty wyłącznie chory ubezpieczony i posiadający skierowanie od lekarza (posiadającego umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia). Zajęcia są prowadzone przez zespół składający się z psychologa – psychoterapeuty, specjalisty psychiatry, pielęgniarki i terapeuty zajęciowego. Stosujemy różnorodne formy oddziaływań terapeutycznych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych mających na celu odtworzenie i podtrzymanie umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów z ludźmi, rozwiązywania problemów, pełnienia ról społecznych. Celem Oddziału jest rehabilitacja chorych psychicznie oraz aktywizacja w zakresie funkcjonowania psychospołecznego.

Dysponujemy następującymi formami pomocy:

  • psychoterapia grupowa i indywidualna,
  • psychoedukacja dla chorych i ich rodzin,
  • terapia zajęciowa,
  • muzykoterapia,
  • relaksacja,
  • treningi umiejętności społecznych,
  • zajęcia aktywizujące i rekreacyjne (kino, kręgle, spacery, muzea),
  • leczenie farmakologiczne,