Imię i Nazwisko Stanowisko Uwagi
Prezes Zarządu
dr n. med. Ewa Kowalczuk-Zieleniec
specjalista w dziedzinie psychiatrii, specjalista terapii środowiskowej tel. 602-730-766
Wiceprezes Zarządu
mgr Wiesława Szychta
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta środowiskowy tel. 601-267-562
mail: wieslawa.szychta@gmail.com
lek. med. Beata Januszewska psychiatra z I st specjalizacji
lek. med. Joanna Kosińska specjalista w dziedzinie psychiatrii
lek. med. Dorota Muszyńska psychiatra w trakcie specjalizacji
lek. med. Edyta Rudnik specjalista dziedzinie psychiatrii
lek. med. Adrian Sołtysik psychiatra w trakcie specjalizacji
mgr Dorota Staniewska–Łobacz certyfikowany psychoterapeuta, psycholog kliniczny z I st. specjalizacji
mgr Ilona Bidzan-Bluma psycholog w trakcie specjalizacji klinicznej
mgr Jolanta Czernek  certyfikowany psychoterapeuta, superwizor
mgr Justyna Golińska  psycholog, psychoterapeuta
mgr Maja Kanarek  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Iwona Karbowska  psycholog, certyfikowany psychoterapeuta
mgr Magdalena Lendasz  psycholog, psychoterapeuta
mgr Magdalena Mojżuk  psycholog
mgr Joanna Sikorska  psycholog
mgr Rafał Sikorski psycholog kliniczny, psychoterapeuta
mgr Barbara Walczak  psycholog kliniczny
mgr Magdalena Zaleska  psycholog, psychoterapeuta
 Monika Niewęgłowska  terapeuta zajęciowy
 Irena Glabas  rejestratorka
Dorota Włodarczak  rejestratorka